Spoločnosť DONI travel (DONI s.r.o.) bola založená v roku 2019, ale tím ktorí stojí za zrodom spoločnosti má množstvo skúseností v oblasti turistického ruchu. Naša spoločnosť Vám veľmi rada naplánuje, zorganizuje a zabezpečí všetky náležitosti ohľadom Vašej dovolenky, golfového zájazdu, team-buildingu alebo eventu.

Plánovanie dovolenky môže byť zdĺhavý a stresujúci proces. Odbremeníme Vás a Vašu rodinu, priateľov alebo obchodných partnerov od týchto povinností, aby ste si mohli vychutnávať iba to najpríjemnejšie z Vašej dovolenky.

Dlhoročné skúsenosti a kontakty v oblasti golfových dovoleniek a organizácie golfových turnajov v krajinách Európy nám umožňujú ponúknuť našim zákazníkom nadštandardný servis za rozumnú cenu.Našim cieľom je splniť našim klientom všetky požiadavky a priania s ohľadom na rozpočet.

Služby, ktoré ponúkame

Z našich služieb budete nadšení od prvého kontaktu až do skončenia Vášho pobytu:
Plánovanie

Plánovanie

Plánovanie dovoleniek, eventov a golfových turnajov

Organizácia

Organizácia

Organizácia dovoleniek, eventov a golfových turnajov

Služby

Služby

Služby delegáta, eventového koordinátora alebo golfového profesionála

Ubytovanie

Ubytovanie

Golf

Golf

Lekcie golfu a Rezervácia tee-times options.

Návšteva kultúrnych pamiatok

Návšteva kultúrnych pamiatok

Letenky

Letenky

Transfery a Prenájom vozidiel

Transfery a Prenájom vozidiel

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Naši partneri

Naši partneri
Naši partneri
Naši partneri
Naši partneri
Naši partneri
Naši partneri
Naši partneri

Spokojní zákazníci

DONI-Travel Golf Tour 2023

Termíny turnajov:

welten golf club

DONI-Travel Golf Tour 2020 – Golf Club WELTEN

Dátum zahájenia: 3.10.2020                   Čas zahájenia: 9:00

PODMIENKY

Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3. Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja DONI Travel Golf Tour 2020 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a zložení kaucie 20 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja. V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, organizátor si vyhradzuje právo na odloženie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu kaucia prepadá v prospech organizátora. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Spôsob registrácie:

Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 30 EUR.

PRIHLÁSENIE

Spôsob štartu: Postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.

Dátum podania prihlášky: 10.03.2020

Čas podania prihlášky: 16:00

Uzávierka prihlášok – dátum: 02.10.2020

Uzávierka prihlášok – čas: 9:00

POZNÁMKA

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku.

Doni Travel Golf Tour Penati Legend

DONI-Travel Golf Tour 2020 Penati Golf Resort Legend

Dátum zahájenia: 23.05.2020                   Čas zahájenia: 9:00

PODMIENKY
Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.

Spúsob registrácie:
Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 30 EUR.

Víťazstvo
Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk ? V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.

PRIHLÁSENIE

Spôsob štartu: Postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.

Dátum podania prihlášky: 17.03.2020
Čas podania prihlášky: 0:00
Uzávierka prihlášok – dátum: 22.05.2020
Uzávierka prihlášok – čas: 10:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky30 EUR štartovné pre členov, 100 EUR pre nečlenov (štartovné + green fee). Platba možná iba v hotovosti pri registrácii.
Úhrada nákladov
Stravovanie – Welcome drink, štartovací balíček s občerstvením, alko a nealko pitný režim od hlavného partnera St. Nicolaus počas celého turnaja, halfway, obed po hre.

POZNÁMKA

DONI Travel Golf Tour 2020 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo šiestich samostatných turnajov na úpravu HCP,ktoré sa uskutočnia na ihriskách Golf Club Welten, Penati Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Red Oak Golf Club. Na každom z turnajov budete bojovať o hodnotné ceny od našich partnerov, tak ako aj o body do sezónneho hodnotenia o hodnotné dovolenky. Okrem kvalitného servisu a vysokého produktového zabezpečenia sa môžete tešiť na množstvo golfových zážitkov a zábavy.

Doni-Travel Golf Tour 2020 Penati Heritage

DONI-Travel Golf Tour 2020 – Penati Golf Resort Heritage

Dátum zahájenia: 06.06.2020                   Čas zahájenia: 9:00

PODMIENKY
Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.

Spúsob registrácie:
Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 30 EUR.

Víťazstvo:
Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk ? V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.

PRIHLÁSENIE

Spôsob štartu: postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja

Dátum podania prihlášky: 30.03.2020
Čas podania prihlášky:  0:00
Uzávierka prihlášok – dátum: 05.06.2020
Uzávierka prihlášok – čas: 10:00

POPLATKY – 30 EUR štartovné pre členov, 100 EUR pre nečlenov (štartovné + green fee). Platba možná iba v hotovosti pri registrácii.

Stravovanie – Welcome drink, štartovací balíček s občerstvením, alko a nealko pitný režim od hlavného partnera St. Nicolaus počas celého turnaja, halfway, obed po hre.

POZNÁMKA

DONI Travel Golf Tour 2020 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo šiestich samostatných turnajov na úpravu HCP, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Golf Club Welten, Penati Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Red Oak Golf Club. Na každom z turnajov budete bojovať o hodnotné ceny od našich partnerov, tak ako aj o body do sezónneho hodnotenia o hodnotné dovolenky. Okrem kvalitného servisu a vysokého produktového zabezpečenia sa môžete tešiť na množstvo golfových zážitkov a zábavy.

Doni-Travel Golf Tour Borsa

DONI-Travel Golf Tour 2020 – Golfový Klub Borša

Dátum zahájenia: 25.07.2020                   Čas zahájenia: 9:00
PODMIENKY
Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3. Kategória A – biele/modré odpaliská, kategória B a C – žlté/červené odpaliská.Spúsob registrácie:
Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk. V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 30 EUR.Víťazstvo:
Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta: víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk. V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto: víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk.
PRIHLÁSENIE
Spôsob štartu: postupný štart z 1. jamky od 9:00, ak počet účastníkov bude nad 87 hráčov, postupný štart z 1. a 10. jamky. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.
Dátum podania prihlášky: 09.03.2020
Čas podania prihlášky: 10:30
Uzávierka prihlášok – dátum: 24.07.2020
Uzávierka prihlášok – čas: 10:00
Poplatky – Štartovné + fee pre aktívneho člena GKBO so zaplateným ročným hracím poplatkom – 30 EUR, štartovné + fee pre nečlena alebo registračného člena GKBO 80 EUR. Platba možná iba v hotovosti.
Úhrada nákladov – Platba možná iba v hotovosti pri registrácii.
Stravovanie – Welcome drink, štartovací balíček s občerstvením, alko a nealko pitný režim od hlavného partnera St. Nicolaus počas celého turnaja, halfway, obed po hre.
POZNÁMKA
DONI Travel Golf Tour 2020 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo šiestich samostatných turnajov na úpravu HCP,ktoré sa uskutočnia na ihriskách Golf Club Welten, Penati Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Red Oak Golf Club. Na každom z turnajov budete bojovať o hodnotné ceny od našich partnerov, tak ako aj o body do sezónneho hodnotenia o hodnotné dovolenky. Okrem kvalitného servisu a vysokého produktového zabezpečenia sa môžete tešiť na množstvo golfových zážitkov a zábavy.
Doni-Travel Golf Tour 2020 Klub Borsa
Dátum zahájenia: 06.06.2020                   Čas zahájenia: 9:00

PODMIENKY

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3. Kategória A – biele/modré odpaliská, kategória B a C – žlté/červené odpaliská.Spúsob registrácie:
Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk. V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 30 EUR.

Víťazstvo:
Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta: víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk. V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto: víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk.
PRIHLÁSENIE
Spôsob štartu: postupný štart z 1. jamky od 9:00, ak počet účastníkov bude nad 87 hráčov, postupný štart z 1. a 10. jamky. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.
Dátum podania prihlášky: 09.03.2020
Čas podania prihlášky: 11:00
Uzávierka prihlášok – dátum: 07.08.2020
Uzávierka prihlášok – čas: 10:00
Poplatky – Štartovné + fee pre aktívneho člena GKBO so zaplateným ročným hracím poplatkom – 30 EUR, štartovné + fee pre nečlena alebo registračného člena GKBO 80 EUR.
Úhrada nákladov – Platba možná iba v hotovosti pri registrácii.
Stravovanie – Welcome drink, štartovací balíček s občerstvením, alko a nealko pitný režim od hlavného partnera St. Nicolaus počas celého turnaja, halfway, obed po hre.
POZNÁMKA
DONI Travel Golf Tour 2020 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo šiestich samostatných turnajov na úpravu HCP,ktoré sa uskutočnia na ihriskách Golf Club Welten, Penati Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Red Oak Golf Club. Na každom z turnajov budete bojovať o hodnotné ceny od našich partnerov, tak ako aj o body do sezónneho hodnotenia o hodnotné dovolenky. Okrem kvalitného servisu a vysokého produktového zabezpečenia sa môžete tešiť na množstvo golfových zážitkov a zábavy.

DONI-Travel Golf Tour 2020 – RED OAK Golf Club

Dátum zahájenia: 05.09.2020                 Čas zahájenia: 9:00

PODMIENKY
Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3. Kategória A – biele/modré odpaliská, kategória B a C – žlté/červené odpaliská.
Spúsob registrácie:
Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk. V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 30 EUR.
Víťazstvo:
Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta: víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk. V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto: víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk.

Spôsob štartu: postupný štart z 1. jamky od 9:00, ak počet účastníkov bude nad 87 hráčov, postupný štart z 1. a 10. jamky
Dátum podania prihlášky: 16.03.2020
Čas podania prihlášky: 10:30
Uzávierka prihlášok – dátum: 04.09.2020
Uzávierka prihlášok – čas: 10:00

Poplatky – 30 EUR štartovné pre členov, 80 EUR pre nečlenov (štartovné + green fee). Platba možná iba v hotovosti
Úhrada nákladov – Platba možná iba v hotovosti pri registrácii.
Stravovanie – Welcome drink, štartovací balíček s občerstvením, alko a nealko pitný režim od hlavného partnera St. Nicolaus počas celého turnaja, halfway, obed po hre.

POZNÁMKA

DONI Travel Golf Tour 2020 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo šiestich samostatných turnajov na úpravu HCP,ktoré sa uskutočnia na ihriskách Golf Club Welten, Penati Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Red Oak Golf Club. Na každom z turnajov budete bojovať o hodnotné ceny od našich partnerov, tak ako aj o body do sezónneho hodnotenia o hodnotné dovolenky. Okrem kvalitného servisu a vysokého produktového zabezpečenia sa môžete tešiť na množstvo golfových zážitkov a zábavy.