Rakúsko je stredoeurópska krajina, ktorej západné hranice sa dotýkajú Slovenka. Susedí tiež s Nemeckom, Českom, Maďarskom, Slovinskom, Talianskom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom. História Rakúska siaha do raného stredoveku, kedy prichádzali mnohé kmeňové národy. Bohatá história priniesla dnešnému Rakúsku veľa vzácnych historických pamiatok, ktoré pravidelne obdivujú tisícky návštevníkov.
Pre cyklistov i peších turistov má táto krajina v zásobe prekrásne horské masívy, priezračné jazerá, lesy a vinice. V zime ožíva národným športom – lyžovaním. Kvalita stredísk s služieb tomu úplne zodpovedá.